Algemene voorwaarden Portugal Vivendas

Welkom bij Portugal Vivendas. Bij gebruik van deze website als bezoeker of bij het aangaan van een abonnement als huiseigenaar gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Portugal Vivendas zoals hieronder beschreven.
Indien u het niet volledig met deze voorwaarden eens bent, kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van Portugal Vivendas.

Deze algemene voorwaarden dateren van februari 2009.

1. Ongeëigend gebruik

1.1 Bezoekers van www.portugal-vivendas.com dienen via deze website uitsluitend contact op te nemen met een huiseigenaar indien zij meer informatie wensen over de te huren vakantie accommodatie dan wel een reservering hiervoor willen maken. Het is strikt verboden voor zowel particuliere personen als bedrijven om deze website voor welk ander doel dan ook te gebruiken.
1.2 Het is nadrukkelijk verboden om welke inhoud van www.portugal-vivendas.com dan ook te kopiëren, uploaden, reproduceren, verspreiden, opnieuw te publiceren of over te brengen op schrift of op een digitaal medium.
1.3 Het tonen van enige inhoud van www.portugal-vivendas.com op een eigen website met gebruik van welke hulpmiddelen dan ook is nadrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van Portugal Vivendas.
 

TOP

2. Copyright
2.1 Alle teksten op deze website zijn door Portugal Vivendas of door huiseigenaren geschreven. Het is nadrukkelijk verboden om zonder schriftelijke toestemming van Portugal Vivendas teksten of delen van teksten te kopiëren. Ook voor de foto\\\'s op deze website geldt dat het verboden is deze te kopiëren en gebruiken.

TOP

3. Vertrouwen
3.1 Een huiseigenaar verbindt zich ertoe enkel waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken aan Portugal Vivendas en haar bezoekers. Enige vorm van oplichterij alsmede bedrieglijke beschrijving van een vakantie accommodatie leidt tot sancties, zoals eventuele schadeverhaling door een huurder en directe blokkering van de account bij Portugal Vivendas waardoor de accommodatie offline gaat en de inlog wordt geblokkeerd. In geval van oplichterij of bedrieglijke beschrijving kan een eigenaar nimmer aanspraak maken op restitutie van betaalde abonnementsgelden.
3.2 Een huiseigenaar verbindt zich ertoe de op Portugal Vivendas aangeboden vakantie accommodatie exact conform de beschrijving, ook daadwerkelijk ter beschikking te stellen. Voorts dient de vakantie accommodatie vrij te zijn van gebreken en overlast alsmede schoon en onderhouden.
3.3 Een huiseigenaar verbindt zich ertoe de beschikbaarheid en prijzen van de betreffende vakantie accommodatie zo regelmatig mogelijk te updaten. Dit komt niet alleen de eigen verschijning ten goede binnen de navigatie van Portugal Vivendas maar is tevens van groot belang voor het gebruiksgemak van de bezoeker.
3.4 Een huurder verbindt zich ertoe enkel waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken aan Portugal Vivendas en haar huiseigenaren.
3.5 Een huurder dient een gereserveerde vakantie accommodatie met alle toebehoren te respecteren en zorg te dragen voor het schoonhouden ervan. Tevens dient de huurder geen (geluids)overlast te veroorzaken.
3.6 Een huurder is verantwoordelijk voor alle schade tijdens een verblijf veroorzaakt aan de woning (mits deze niet het gevolg is van verborgen gebrek of normale slijtage). Een huurder dient hiervoor verzekerd te zijn.

TOP

4. Aansprakelijkheid
4.1 Portugal Vivendas is geen huizenverhuur- of reisorganisatie en heeft dan ook geen bemiddelende functie bij het (ver)huren van accommodaties of enige andere transactie voortvloeiend uit de website. Hieruit voortvloeiende geldt dat:

 • elke transactie voor een (ver)huur van een accommodatie een zaak is tussen verhuurder en huurder;
 • Portugal Vivendas nooit een partij in deze is en daarom geen enkele zeggenschap heeft over contracten, annuleringen en betalingsregelingen tussen verhuurder en huurder. Indien een verhuurder en huurder een contact overeenkomen, gelden de voorwaarden en bepalingen van de verhuurder;
 • Portugal Vivendas niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige transactie voortvloeiend uit deze website.

4.2 Alle informatie op Portugal Vivendas is afkomstig van derden en te goeder trouw opgenomen waarbij de grootst mogelijke zorg is besteed aan de juistheid van de gegevens. Ondanks dit en alle voorwaarden die Portugal Vivendas verder hanteert, zijn de volgende zaken enkel en alleen de verantwoordelijkheid voor gebruikers van deze website:

 • kwaliteit, veiligheid en legaliteit van alle getoonde vakantie accommodaties;
 • juistheid en actualiteit van de beschrijvingen van alle getoonde vakantie accommodaties inclusief gastenboeken;
 • vermogen van een huiseigenaar om een vakantie accommodatie te verhuren en het vermogen van een huurder om te betalen;
 • eventuele overlast door geluid, bouw, rampen of anderszins tijdens een verblijf in een vakantie accommodatie.

4.3 Portugal Vivendas distantieert zich van de inhoud van gelinkte websites, spelfouten en andere tekst- en cijferfouten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade volgend uit het gebruik van de informatie en links op Portugal Vivendas.

TOP

5. Huisadvertentie opstellen
5.1 De website www.portugal-vivendas.com is uitsluitend bedoeld voor huiseigenaren van particuliere vakantiehuizen. Huizenverhuur- of reisorganisaties kunnen derhalve geen vakantie accommodaties op de website plaatsen.
5.2 Een huiseigenaar verbindt zich ertoe enkel waarheidsgetrouwe informatie over zijn vakantie accommodatie te verstrekken aan Portugal Vivendas en haar bezoekers.
5.3 Een huiseigenaar stelt zelf zijn concept advertentie op middels een eenvoudig en vriendelijk systeem, volgens een standaard lay-out. Een huiseigenaar kan een uitgebreide handleiding met uitleg en voorwaarden met betrekking tot de beschrijving van een vakantie accommodatie raadplegen na het inloggen op de website.
5.3 De marketing- en communicatiespecialisten van Portugal Vivendas behouden zich het recht voor de beschrijving inclusief foto\\\'s van een vakantie accommodatie aan te passen, gevraagd en ongevraagd, met als doel de stijl, uitstraling, attractiviteit, vindbaarheid en professionaliteit van Portugal Vivendas te bewaken.
5.4 Portugal Vivendas behoudt zich het recht voor om het ontwerp, de lay-out en functies van www.portugal-vivendas.com aan te passen naar eigen inzicht.

TOP

6. Tarieven

6.1 Bezoekers van www.portugal-vivendas.com kunnen gratis gebruik maken van de website.
6.2 Getoonde prijzen voor de vakantiehuizen op Portugal Vivendas zijn altijd onder voorbehoud en dienen te worden geverifieerd bij de huiseigenaar.
6.3 Omdat Portugal Vivendas geen huizenverhuur- of reisorganisatie is, worden noch aan de huiseigenaar noch aan de huurder enige (commissie)kosten in rekening gebracht in geval van boeking van een vakantie accommodatie.
6.4 Huiseigenaren betalen eenmaal per jaar een abonnementbedrag voor een huisadvertentie. De ingangsdatum van een abonnement is de factuurdatum van de factuur voor het betreffende abonnement bij de betreffende vakantie accommodatie.
6.5 Portugal Vivendas verplicht zich haar uiterste best te doen om klanten te werven voor de vakantie accommodaties op en buiten het Internet.
6.6 Een huiseigenaar heeft de keuze uit verschillende jaarabonnementen en kan één of meerdere vakantie accommodaties presenteren. Voor meer informatie zie de pagina voor huiseigenaren.
6.7 Een jaarabonnement voor een huisadvertentie wordt niet stilzwijgend verlengd. Tijdig voor het aflopen van het abonnement neemt Portugal Vivendas contact met u op.
6.8 Tarieven en voorwaarden van Portugal Vivendas zijn onderhevig aan wijzigingen en kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving worden aangepast. Tarieven van lopende jaarabonnementen kunnen gedurende de looptijd nimmer worden veranderd. 

TOP

7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Na registratie via de website ontvangt de huiseigenaar een factuur betreffende het abonnement voor de vakantie accommodatie. Deze dient vooraf te worden voldaan. Zodra de betaling binnen is, kan de huiseigenaar inloggen en de huisadvertentie opstellen. In sommige gevallen wordt hiervan afgeweken en krijgt de eigenaar al toegang voordat de factuur is betaald omdat Portugal Vivendas de huisadvertentie sneller online kan zetten.
7.2 Met het registreren op de website geeft de huiseigenaar aan een advertentie te kopen op Portugal Vivendas. Op dat moment gaat de huiseigenaar de verplichting aan om de factuur voor de betreffende advertentie te betalen. De betalingsverplichting blijft te allen tijde bestaan nadat de registratie is gedaan en nadat de huisadvertentie online is gegaan.
7.3 Een digitale factuur wordt altijd verzonden naar het e-mailadres dat de eigenaar bij registratie heeft opgegeven (of later heeft laten aanpassen). Relevante betaalgegevens zoals IBAN en BIC code staan op de factuur.
7.4 De betalingstermijn voor een factuur bedraagt 15 dagen. Portugal Vivendas werkt met een automatisch facturerings- en herinneringssysteem. Indien betaling achterwege blijft na de laatste herinnering is Portugal Vivendas genoodzaakt de account te blokkeren. Ondanks dat een huiseigenaar vanaf dat moment niet meer kan inloggen en de vakantie accommodatie offline gaat, blijft de betalingsverplichting te allen tijde bestaan. Na betaling wordt de account weer geactiveerd.
7.5 Indien betaling alsnog achterwege blijft ondanks verscheidene herinneringen, is Portugal Vivendas genoodzaakt een incassobureau in te schakelen voor het innen van de factuur. De extra kosten die hiermee gepaard gaan, komen voor rekening van de huiseigenaar.

TOP

8. BTW
8.1 De diensten van Portugal Vivendas vallen onder de Nederlandse wetgeving. Op de elektronische diensten is de verleggingsregeling van toepassing, opgenomen in artikel 6 van de Wet op de omzetbelasting 1968.
-    Portugal Vivendas is wettelijk verplicht 21% BTW te heffen aan particulieren en bedrijven woonachtig of gevestigd binnen Nederland alsmede aan particulieren woonachtig binnen de EU (artikel 6 lid 1 wet OB).
-    Aan bedrijven gevestigd binnen de EU alsmede aan particulieren woonachtig buiten de EU wordt door Portugal Vivendas geen BTW in rekening gebracht. Hier is de verleggingsregeling van toepassing (artikel 6 lid 2 onderdeel d ten 2e wet OB en artikel 6 lid 2 onderdeel d ten 10e wet OB).
8.2 Een ‘bedrijf' als hierboven genoemd betekent hier dat u:
-    regelmatig vakantie accommodatie(s) verhuurt met als doel inkomen te verkrijgen;
-    gevestigd bent in een land in de EU en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel van dat betreffende land;
-    over een geldig plaatselijk btw-nummer beschikt (waardoor u eventueel te maken krijgt met BTW onder de plaatselijke wetten).
8.3 De verantwoordelijkheid voor het berekenen en afdragen van omzetbelasting (btw) ligt bij de adverteerders, te weten particulieren en bedrijven. Portugal Vivendas kan hier nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.

TOP

9. Gastenboek
9.1 Gasten van een vakantie accommodatie op Portugal Vivendas kunnen een bijdrage leveren aan het gastenboek van de betreffende accommodatie. Hiertoe worden zij, middels een digitaal formulier, persoonlijk door de eigenaar uitgenodigd. Portugal Vivendas behoudt zich het recht voor om de door hen verstrekte informatie:

 • te weigeren indien zij deze niet passend of geschikt vindt voor de website, naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden
 • te corrigeren op stijl- en spelfouten (zonder de inhoud wezenlijk te veranderen)
 • voor onbepaalde tijd te gebruiken op de website

9.2 Portugal Vivendas vermeldt standaard de naam van de gast bij diens recensie. Indien een gast niet met de volledige naam vermeld wenst te worden, kan hij/zij volstaan met enkel de voornaam op het digitaal formulier.

TOP

10. Klachten
10.1 Portugal Vivendas is geen huizenverhuur- of reisorganisatie en daarom geen partij bij het (ver)huren van een vakantie accommodatie. Derhalve kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortkomende uit een transactie tussen verhuurder en huurder. Evenmin is zij een juridische partij in geval van klachten.
10.2 Een huurder dient een tekortkoming van een vakantie accommodatie ter plaatse zo spoedig mogelijk te melden aan de eigenaar of contactpersoon. Op dat moment kan en dient de eigenaar of contactpersoon te proberen de tekortkoming op te lossen. Alleen achteraf een klacht indienen is niet raadzaam.
10.3 Ondanks dat Portugal Vivendas juridisch geen partij is, zal zij haar best doen om bij eventuele klachten een bemiddelende en objectieve rol te spelen tussen huurder en verhuurder. Hierbij geldt dat:

 • er reeds is getracht het probleem ter plekke samen op te lossen (zie punt 10.2);
 • Portugal Vivendas nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor de uitkomst;
 • Portugal Vivendas geen zeggenschap noch inspraak heeft over eventuele restitutie door de huiseigenaar van betaalde huurgelden.

10.4 Indien een huurder een vakantie accommodatie boekt, dient hij van de huiseigenaar het adres van de accommodatie en een telefoonnummer te ontvangen voor eventuele calamiteiten. Een huurder die via de website van Portugal Vivendas heeft geboekt en zich heeft geregistreerd, kan Portugal Vivendas bereiken op een noodnummer bij eventuele problemen.
10.5 Bij herhaling of opeenstapeling van klachten behoudt Portugal Vivendas zich het recht voor om de betreffende accommodatie tijdelijk offline te plaatsen tot nader onderzoek. Uiteraard wordt altijd eerst contact opgenomen met de eigenaar.


TOP

11. Privacy
11.1 Onderstaande gegevens worden automatisch geregistreerd op onze server:

 • welke pagina's worden bezocht
 • uw IP-adres (een uniek nummer dat uw internetprovider automatisch aan uw computer toekent wanneer u het Internet op gaat)
 • uw taalinstelling
 • uw zelf geselecteerde huizenlijst

Bovenstaande gegevens worden puur gebruikt om het gebruiksgemak voor de bezoeker van www.portugal-vivendas.com te vergroten en voor de eigen interne statistieken. Met dit proces wordt absoluut geen persoonlijke informatie van een computer gelezen. Tevens worden deze gegevens niet verstrekt aan derden en onder geen beding gebruikt om een identiteit te achterhalen.